Philip Eliasson, vice Vd Bygg & Konsult i Väst

Delecsys tog snabbt fram en bättre helhetslösning och dessutom gjorde vi en jättebesparing.

Philip Eliasson
vice Vd

Fakta: Bygg & Konsult Väst

Bygg & Konsult i Väst utför allt från minsta lilla byggjobb, till stora totalentreprenader. För Bygg & Konsult i Väst spelar storleken på en entreprenad ingen roll eftersom de ser det hela på ett lite annorlunda sätt. De föredrar avancerade och komplexa projekt där de får utlopp för all kunskap och erfarenhet som finns bland medarbetarna.

Grundat: 1990
Antal anställda: 55
Marknad: Göteborg med omnejd
Bransch: Byggbranschen

Delecsys hjälpte oss med en snabbare IT-miljö

”Innan vi påbörjade vårt samarbete med Delecsys hade vi de flesta av våra applikationer via ett fjärrskrivbord genom vår förra leverantör. Det resulterade i att it-miljön var väldigt seg att arbeta i, vilket gjorde att vi fick köpa mer serverkapacitet. Till slut hade vi en överdimensionerad it-lösning för vårt behov men det var fortfarande långsamt när vi arbetade.”

”Vi fick då kontakt med Delecsys och beslutade oss för att påbörja ett samarbete. De tog snabbt fram en lösning där de huserade allt på deras egna servrar och då fungerade det mycket bättre. Dessutom gjorde vi en jättebesparing som vi i stället bland annat använt till IT-tjänster som faktiskt skapar värde för oss som bolag.”

En alltmer it-intensiv byggsektor

”Idag sköts vårt arbete helt digitalt, förutom att skruva in skruven i väggen såklart. Allt från fakturahantering till projekthantering. Det innebär att vi är väldigt beroende av en väl fungerande it-miljö, vilket vi känner oss trygga med genom vårt samarbete med Delecsys.”

Lösningsorienterade

”För oss på Bygg & Konsult i Väst är det viktigt med en samarbetspartner som arbetar proaktivt och lösningsorienterat. Ett exempel på detta är ett möte som vi ska ha med Delecsys efter den här intervjun, där de ska hjälpa oss med ett problem som uppstått i vårt arbete. Vi har stött på en utmaning i att våra fil- och sökvägar vuxit sig för långa. Problemet som då uppstår är att våra sökvägar är alldeles för långa. Det kommer vi få hjälp med att hitta en lösning på, vilket jag tycker är väldigt bra.”

Proaktivt säkerhetsarbete

”Om Delecsys ser att det dyker upp en it-risk informerar de oss direkt och hjälper oss att hantera situationen. Om vi upptäcker något själva så rådfrågar vi dem och har ett svar på några minuter om vad som behöver göras eller inte göras.”

”De hjälper oss även med utbildning av vår personal och se över våra system så att de alltid är uppdaterade. De har även hjälpt oss att skriva vår it-policy om hur man ska hantera datorer och annan teknik på kontoret. Det kan vara saker som jag själv inte hade tänkt på och då är det jättebra med en it-partner tar fram skrivelserna jämfört med om vi skrivit det själva.”

Tekniker på plats

”Vi har en väldigt smidig lösning där vi har en tekniker från Delecsys på plats hos oss en halvdag varje vecka. Då hjälper de oss att lösa problem som dyker upp i vardagen beträffande allt från skrivare till lösenord samt att de kan fånga upp saker på ett proaktivt sätt. Har de inget att hjälpa oss med så arbetar de med annat och sitter inte bara av tiden, men tar tag i våra ärenden live så att säga. Då är de lättare för oss att förklara och vi lär oss en del på köpet. Det tycker vi är en väldigt bra lösning.”

En bra match

”Vi känner att Delecsys är ett bolag som passar oss storleksmässigt. Man blir lyssnad på och känner sig inte bara som en i mängden så som man kan känna med större bolag. Om vi ringer med något akut som behöver lösas på plats sitter de inte lång borta utan är snabbt på plats. Det är något jag verkligen uppskattar.”

Kostnadsfri rådgivning

Ibland kan det vara svårt att veta var man ska börja. Vi hjälper dig! Välkommen att boka en timme kostnadsfri rådgivning med en av våra it-strateger. Ett lösningsorienterat möte där vi tillsammans tittar på din situation – och du, du binder dig inte till någonting.