"Delecsys har den spetskompetens vi behöver och vi är jättenöjda med både resultatet och samarbetet."

Daniel Petersson, vd
Hisingens Truck

Ökad effektivitet genom skräddarsytt it-stöd till Hisingens Truck

Fakta: Hisingens Truck

Hisingens Truck är ett familjeägt Göteborgsbolag som transporterar sjöcontainers, genomför mottagning/lagerhållning samt lastning av gods för export – med egen omlastningsterminal cirka 8 km ifrån Göteborgs hamn.

Grundat: 1961
Antal anställda: 58
Marknad: Sverige
Bransch: Åkeri & Terminal

Utmaning: Digital framgång kräver rätt kompetens

De flesta branscher genomgår en utmanande digital transformation, och den snabbväxande teknikutvecklingen ställer företag inför nya utmaningar – men också möjligheter.

Hisingens Truck förstod tidigt under bolagets tillväxtresa att de behövde extern hjälp för att se över sin it-situation. De ville säkerställa en effektiv it-miljö, för att få rätt förutsättningar att lyckas med sin verksamhet – då, nu och framöver.

När samarbetet mellan Delecsys och Hisingens Truck inleddes, stod Hisingens Truck inför samma utmaningar som så många andra bolag – det var svårt att anpassa verksamheten efter den digitala framfarten. Dessutom saknades spetskompetens internt i verksamheten inom it för att kunna göra rätt satsningar.

Hisingens Truck behövde en proaktiv it-partner som kunde förstå deras utmaningar och tillhandahålla smarta lösningar, utefter deras behov. De ville ha en enklare it-vardag – så att de istället kunde fokusera på sina uppdrag och kunder.

– Delecsys hjälper oss med det mesta inom it vilket är väldigt tryggt. Det tekniska fungerar per automatik och vi kan istället lägga vår tid på våra uppdrag och kunder, säger Daniel Petersson, VD, Hisingens Truck.

”Delecsys hjälper oss med det mesta inom it vilket är väldigt tryggt. Det tekniska fungerar per automatik och vi kan istället lägga vår tid på våra uppdrag och kunder.”

Lösning: Optimerat it-stöd för digital sinnesro

Vid samarbetets start gjordes en djupgående analys i Hisingens Trucks befintliga processer och it-miljö för att bättre förstå deras utmaningar och mål. När granskningen var genomförd erbjöds Hisingens Truck kundanpassade lösningar för en säker och effektiv it-drift. Delecsys har sedan dess fungerat som experthjälp och stöd i allt relaterat till företagets it och digitaliseringsfrågor.

Välfungerande säkerhet, kontinuerliga uppdateringar och backuper är grundläggande för alla aktiva verksamheter. Det blir ofta kostsamt när säkerheten brister, därför har Delecsys implementerat en stabil daglig drift och en säker it-miljö, som hålls kontinuerligt uppdaterad.

Delecsys hostar Hisingens Trucks virtuella servrar, skyddar dem med antivirusprogram och säkerhetskopierar dem varje natt. Det finns dessutom en fjärrstyrningsagent på dessa servrar som möjliggör proaktivt underhåll vid behov.

Vid arbetsplatsförändringar, såsom nya medarbetare, åker Delecsys ut till Hisingens Truck och assisterar. De får även hjälp med kontorsnätverk, switchar, accesspunkter och brandväggar. Självklart får de även stöttning med regelbunden teknisk support vid behov, både på distans och på plats

Delecsys och Hisingens Truck har tillsammans tagit fram det it-stöd de behövt för att effektivisera sin arbetsplats och sina processer. Rätt kompetens har matchats till de it-lösningar som implementerats, och Hisingens Truck kan fokusera fullt ut på sin kärnverksamhet och mindre på it-problem.

Samarbetet fortsätter framåt – proaktivt och stöttande, i stort som smått.

– Delecsys har den spetskompetens vi behöver och vi är jättenöjda med både resultatet och samarbetet, säger Daniel Petersson, VD för Hisingens Truck.

Lär känna Hisingens Truck ännu bättre.

Kostnadsfri rådgivning

Ibland kan det vara svårt att veta var man ska börja. Vi hjälper dig! Välkommen att boka en timme kostnadsfri rådgivning med en av våra it-strateger. Ett lösningsorienterat möte där vi tillsammans tittar på din situation – och du, du binder dig inte till någonting.